CDK Global

Jälkimarkkinoinnin myyntinäkymä

Liidejä ei ole tarkoitettu vain automyyjille, vaan myös huoltotiimin kannattaa hyödyntää niitä. Ilman omaa aktiivista markkinointia ja yhteydenpitoa asiakkaaseen jää jälkimarkkinoinnin puolella mittava myyntipotentiaali käyttämättä.

AutoMasterin jälkimarkkinoinnin myyntinäkymä tuo liidien hallinnan osaksi korjaamon ja varaosamyyntiosaston päivittäistä työnkuvaa. Sen avulla huoltoneuvoja voi nähdä saapuneet yhteydenottopyynnöt ja liidit yhdellä silmäyksellä. Liidin muuntaminen tarjoukseksi tai myöhemmin hoidettavaksi tehtäväksi hoituu helposti ja nopeasti. Myyntinäkymän kautta käyttäjälle muodostuu selkeä kuva hyödynnettävistä lisämyyntimahdollisuuksista.

Myynnin johto saa selkeän kuvan siitä, mistä eri lähteistä myynti muodostuu, kun liidi on nähtävissä koko sen elinkaaren ajan aina liidin saapumisesta laskutukseen asti. Seurannalla nähdään myös selkeästi, paljonko lisämyyntiä on saatu aikaan ja missä tilassa tapahtumat ovat. Kun järjestelmään saadaan talteen myös tieto menetetyistä myynneistä, voidaan myöhemmin analysoida, mistä syystä kauppa menetettiin.

Keskeiset edut ja hyödyt

  • Parempi asiakastyytyväisyys: Kun asiakkaan yhteydenottopyyntöihin voidaan vastata nopeasti ja asiantuntevasti, saadaan tyytyväisempiä asiakkaita.

  • Entistä tehokkaampi myynti: Korjaamon myyntinäkymän kautta huoltotiimi voi hallita liidejä ja saapuvia yhteydenottopyyntöjä systemaattisesti ja hallitusti, jolloin lisämyyntiin saadaan aivan uudenlaista potkua.

  • Realiaaikainen seuranta: Myynnin johto saa reaaliaikaisen kuvan siitä, mistä eri lähteistä myynti muodostuu ja paljonko lisämyyntiä on saatu aikaan.

  • Asiakkuuden kokonaisvaltainen raportointi: Raporteista voidaan nähdä asiakkuuden kokonaiskannattavuus automyynnistä jälkimarkkinointiin.

Haluatko lisätietoa?

Lisatietoa

Esitteita