CDK Global

AutoMaster Maahantuonti-sovellukset

Ajoneuvojen jälleenmyyjät, maahantuojat ja viejät toimivat haastavassa ja alati muuttuvassa markkinaympäristössä ja tarvitsevat entistä parempia IT-ratkaisuja tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseen. CDK Global on jo yli 30 vuoden ajan tarjonnut tämän liiketoimintasektorin tarpeisiin suunniteltuja joustavia ja ominaisuuksiltaan monipuolisia ratkaisuja.

CDK Global on toiminut yhdessä valmistajien ja jälleenmyyjien kanssa yli 25 maassa. AutoMaster IMS (Importer Management System) on täysin skaalattavissa, joten se sopii yhtä lailla sekä valmistajille että niiden tytäryhtiöille, sekä pienille että suurille, niin yksityisille jälleenmyyjille kuin suurille yhtymillekin.

AutoMaster IMS sopii kaikille yrityksille, jotka toimivat ajoneuvojen tuotannon ja myynnin alalla: niin henkilöautojen, tavara-autojen ja työkoneiden, maatalouskoneiden, vesikulkuneuvojen kuin moottoripyörienkin.

Jos haluat lisätietoja IMS:stä tai keskustella tarkemmin, ota yhteyttä: dsi_imsinfo@cdk.com

  • Yrityksen toiminta helpottuu – Ajoneuvojen tilausten tekeminen ja seuranta, huoltosopimusten hallinta ja takuukäsittely hoituvat helposti DMS-integraation tai WWW-pohjaisen jälleenmyyjäportaalin kautta.

  • Toimitusketjun hallinta paranee – Toimitusketjun ja varastotilanteen läpinäkyvyys paranee ajoneuvon koko tuotantoketjussa.

  • Takuuvaatimusten käsittelyn hallittavuus tehostuu – Verkkopohjainen takuuvaatimusten käsittelyjärjestelmä, takaisinkutsujen hallintajärjestelmä ja takuukäsittelyihin liittyvä varaosien tilausprosessi nopeuttavat takuukäsittelyä koko verkostossa, parantavat prosessin hallittavuutta sekä säästävät kustannuksia ja aikaa.

  • Päätöksenteko paranee – Tiedot ja KPI-mittarit ovat helposti saatavissa.

  • Kannattavuus paranee – Käyttäjän työmäärä pienenee, ja liiketoiminnan ja resurssien hallittavuus paranee.

  • DMS-integraatio – Integroidut ja virtaviivaistetut prosessit parantavat toiminnan tehokkuutta.

Modulaarinen järjestelmä
AutoMaster IMS (Importer Management System) on modulaarinen ratkaisu, joka perustuu AutoMaster Dealer Management System (DMS) -toiminnanohjausjärjestelmään ja on täysin integroitu siihen.

VIL (Vehicle Importer Logistics)
VIL (Vehicle Importer Logistics) -moduuli tukee ajoneuvotietojen, tilausten ja logistiikkatietojen hallintaa. Se mahdollistaa tietojen jakamisen jälleenmyyjän, maahantuojan ja tehtaan välillä sekä yhteydet kolmansien osapuolien ja viranomaisten järjestelmiin.

Takuu (VIW)
Takuukäsittelyyn tarkoitettu VIW-moduuli mahdollistaa tehokkaan tiedonvälityksen jälleenmyyjän, maahantuojan ja tehtaan välillä niin yhden merkin kuin useita merkkejä käsittävissä toimintaympäristöissä. VIW sisältää WWW-pohjaisen toiminnon, joka tukee pienempiä jälleenmyyjiä tai sopimuskorjaamoita niiden takuuprosesseissa. Sitä  voidaan myös käyttää yhdessä muiden, kolmannen osapuolen DMS-järjestelmien kanssa.

DPA - varaosalogistiikka
DPA-moduuli tukee varaosamyyntiä sekä jälleenmyyjän, maahantuojan ja tehtaan välisiä tilausprosesseja. Tilaukset voi tehdä joko käsin tai automaattisesti AutoMasterin varastonhallinta-asetusten mukaan. Tarvittaessa käytössä ovat ABC-analyysit.

NWD (Nationwide Database)
NWD-tietokantamoduulin avulla voi jakaa monenlaisia tietoja. Tämä moduuli on kehitetty suurten, useita toimipaikkoja sisältävien jälleenmyyjäorganisaatioiden tarpeisiin. Siihen voi tallentaa esimerkiksi huoltohistoria-, varaosavarasto- ja alihankkijatietoja.

VIS (Vehicle Importer Service Agreement)
VIS-moduuli on maahantuojien huoltosopimusten käsittelyn tueksi kehitetty ratkaisu. Se tarjoaa monia sekä maahantuojille että jälleenmyyjille tarpeellisia tietoja, kuten huoltolaskut DMS-järjestelmästä IMS-järjestelmään (esim.
takuuvaatimukset) ja ajoneuvojen takuutiedot.

Integraatio tehtaan järjestelmiin
AutoMaster IMS sisältää monipuoliset rajapinnat tehdasjärjestelmiin ja tukee sähköistä tilaamista, laskutusta, ajoneuvojen ja varaosien master-tietoja sekä takuuvaatimusten käsittelyä.

WWW-pohjainen jälleenmyyjäportaali
WWW-pohjaisen portaalin kautta jälleenmyyjät voivat reaaliaikaisesti tarkistaa varaosien hinta- ja saatavuustiedot sekä ajoneuvojen saatavuuden, tehdä ja seurata tilauksia sekä seurata takuuvaatimusten käsittelyä.

*Huomaa: tässä kuvatut tekniset tiedot ja palvelut voivat vaihdella ohjelmistoversion ja markkinoiden mukaan.

IMS

Haluatko lisätietoa?

Lisatietoa

Esitteita